Estructuració de la programació. Posada en relació amb experts en les temàtiques programàtiques determinades. Recolzament en la conceptualització i posada en marxa d’activitats.