PLANS TERRITORIALS_cat

La dimensió local es pot observar a partir de l’impacte territorial extens d’una activitat determinada (cultural, econòmica, social, educativa) o des de la capacitat d’influència d’un espai determinat, sigui aquest un centre per a les arts, un espai comunitari digital o un lloc de formació i autoformació. Per tal de fer això, són utilitzades metodologies pròpies que combinen l’enfocament estratègic, el benchmarking internacional i una clara dimensió pràctica i aplicada.

  • Plans culturals municipals.
  • Plans d’equipaments locals (culturals, educatius o socials).
  • Plans directors que integrin desenvolupament urbanístic i social.
  • Redefinició conceptual d’equipaments públics i privats.
  • Redacció de plans d’usos.
  • Redacció de condicions adaptades per a plecs de condicions.