PROJECTES INTERNACIONALS_cat

Participar en els programes promoguts pels organismes multilaterals internacionals, atendre les demandes de servei o col·laborar de manera eficaç amb entitats locals o nacionals d’altres països requereix del coneixement d’unes lògies i arquitectures de relació diferents a les pròpies des del punt de vista conceptual, jurídic i cultural.

 • Conceptualització, redacció i presentació de projectes europeus en els àmbits relacionats amb la proximitat i els serveis personals: cultura, educació, formació, serveis socials, participació, lluita contra la discriminació, joventut, gènere, digitals.
 • Disseny d’estratègies de finançament extranacional.
 • Preparació de licitacions per a organismes internacionals.
 • Participació en xarxes i projectes internacionals.
 • Creació, desenvolupament i manteninent de xarxes internacionals.
 • Prospeccions estratègiques per a la recerca de finançament.
 • Cooperació cultural internacional a Amèrica Llatina i Europa.
 • Establiment de relacions bilaterals i multilaterals.
 • Implementació internacional dels serveis posteriors.
 • Identificació, establiment i avaluació d’aliances estratègiques públic-privat.
 • Definició i implementació d’estratègies de posicionament internacional per a organitzacions culturals, educatives i socials.
 • Diplomàcia cultural.