Formació especialitzada, dirigida a responsables i tècnics de centres cívics i culturals de Barcelona per dissenyar i aplicar plans d’avaluació.

2011

Client: TRÀNSIT PROJECTES.

www.transit.es