Creació d’un marc conceptual d’avaluació. Elaboració d’indicadors i validació estadística. Creació de grups de treball regionals i validació de resultats.

http://www.iberescena.org/es/